Bizim Tarifler Logo


KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası (“Sözleşme”), Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye ait www.bizimtarifler.com uzantılı internet sitesi, Bizim Tarifler iOS ve Android Mobil Uygulamaları ("Bizim Tarifler") ile Bizim Tarifler internet sitesi ve/veya uygulamalarını kullanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

Bizim Tarifler’e üye olunması, işbu Sözleşmenin Üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu Sözleşme, Bizim Tarifler hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.

Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (üye olmayan ama Bizim Tarifler'in servislerinden sınırlı biçimde yararlanan), ister üye (Bizim Tarifler'e kayıt olanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmişlerdir.

Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" ibaresi; "üye" ve "ziyaretçi" kavramlarını içerir genel bir ibaredir.

3. TANIMLAR VE KAPSAM

Bağlantı ve Yönlendirmeler: Bizim Tarifler’de yer alan bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bizim Tarifler bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.

İçerik: Üye içeriklerini de kapsayacak bir şekilde Bizim Tariflerde yer alan her türlü bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorum, makale, yazılım, kod, grafik.

İçerik Uygunluğu: Bizim Tarifler’de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Üye İçerikleri: Üyeler tarafından siteye eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik bu tanıma girer ve ister gizli paylaşılmış, ister tüm üyelere açık olarak paylaşılmış olsun, içerikler tamamen içeriği yükleyen kullanıcının sorumluluğundadır. İçeriğin doğruluğu, güncelliği ve tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olup olmadığı Üyenin sorumluluğundadır. Bizim Tarifler’de bulunan tarif gönder bölümünden tarif gönderen kullanıcılar gönderdikleri içeriğin Bizim Tarifler tarafından kullanılmasına, değiştirilmesine ve yayınlanmasına süresiz izin vermiş sayılırlar. Kullanıcıların mobil uygulama ve/veya web sitesi vasıtasıyla paylaştığı tarif yazılı ve görsel içeriğinin yayınlanması ve/veya yayından kaldırılması konusunda kararı Bizim Tarifler verecektir.

Bizim Tarifler herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda Üyeye haber vermeksizin ve herhangi bir sebep olmadan ( Kişilik haklarını zedelemek, kullanıcı anlaşmasını ihlal etmek vb. ) kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkını saklı tutar.

Telif Hakları, Uyarılar ve Alıntı: Bizim Tariflerdeki tüm içerik ve hizmetler, telif hakları, marka hakları, patentler, ticari sırlar ve diğer kanun ve yasalar doğrultusunda korunmaktadır.

Bizim Tarifler’de yayınlanan tüm içerik ve site kodlarına ilişkin tüm haklar (kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Bizim Tarifler’e aittir. İçeriğe ilişkin yazarlar ve Bizim Tarifler arasında yapılmış sözleşme hükümleri saklıdır.

Bizim Tarifler içeriği yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz. Aksi yönde yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.

İçerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcılar içerikleri satamaz, kendilerininmiş gibi kullanamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

Bizim Tarifler’in yalnızca yer sağlayıcı olması dolayısıyla, Bizim Tariflere ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalarında paylaşım yapan tüm Üyeler, Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesi ve 5651 Sayılı Kanunun 4/2. maddesine göre tüm paylaşımlarından şahsen sorumludur.

4. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler;

Bizim Tarifler'e üye olarak ve/veya hizmetleri kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; Bizim Tarifler’i kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini,

Bizim Tarifler'de yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut Bizim Tarifler editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını,

Bizim Tarifler'e gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık bulunmayacağını,

Bizim Tarifler'e üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluklarında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer Üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını ve/veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Bizim Tarifler’e bildirmeyi; Bizim Tarifler'in üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını,

Bildiği halde yalan, yanlış, yanıltıcı ve doğru olmayan içerik eklemeyeceğini,

Bizim Tarifler tarafından talep edilmeden veya site ile anlaşmadan reklam oluşturmayacağını ve spam’de bulunamayacağını,

Bizim Tarifler'in belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu,

Bizim Tarifler'de tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra Bizim Tarifler tarafından üyelikten çıkarılabileceğini,

Bizim Tarifler'in, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini,

Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin tescilli markaları olan Bizim Tarifler ibaresi ve Bizim Tarifler logosunun izinsiz kullanımının yasak olduğunu,

Çalışanlarımız ve temsilcilerimiz de dahil olmak üzere hiçbir insanı veya kurumu taklit etmeyeceğini,

Bizim Tarifler’in interaktif servisleri vasıtasıyla Üyeler tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden Bizim Tarifler ve Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Bizim Tarifler'in yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,

Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, yıkıma uğratmak, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturamayacağına, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamayacağını,

Direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını,

İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunmayacağını,

Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi,

Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını,

Bizim Tarifler üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, Bizim Tarifler'in sorumluluğu olmadığını,

Üye'nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Bizim Tariflerin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel verileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Bizim Tariflerden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini,

Bizim Tarif dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Bizim Tarif üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını,

Yukarıda sayılan yükümlülüklere daha sonra itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

5. BİZİM TARİFLER’E VERİLEN YETKİLER

Bizim Tarifler, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

Bizim Tarifler, herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir.

Bir Üyeye ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, Bizim Tarifler editörlerine ve yöneticilerine aittir.

Bizim Tarifler bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.

Bizim Tarifler'de reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece Bizim Tarifler ve/ veya Bizim Tarifler'in yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer Bizim Tarifler hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen Bizim Tarifler'le iletişim kurun.

Bizim Tarifler’den Bizim Tarifler markası olan ve/veya olmayan diğer sitelere link verilebilir. Bizim Tarifler, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği Bizim Tarifler markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

Bizim Tarifler kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.

Üyelerin Bizim Tarifler’deki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam - tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.

Bizim Tarifler, herhangi bir uyarı yapmaksızın Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Bizim Tarifler gerekli gördüğü takdirde belli kişilerin, kurumların, ip numaralarının veya ip bloklarının Bizim Tarifler’e erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs, trojan gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi risklere karşı antivirüs programları ve benzeri uygulamalar kullanmanızı tavsiye ederiz. Sitemizde gezinmeniz dolayısıyla karşılaşabileceğiniz yazılımsal ve donanımsal dahil olmak üzere hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu nedenlerle sitemizden talepte bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

Bizim Tarifler gerektiği takdirde; (1) yasalara uymayan bir durumda; (2) Sözleşmeye uymayan bir durumda; (3) güvenlik ve teknik sorunları önlemek adına; (4) kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda; (5) bizlerin, kullanıcılarımızın, kısaca herkesin haklarını korumak adına her türlü bilgiyi okuma, muhafaza etme, açığa çıkarma hakkına sahiptir.

Bizim Tarifler, Üye tarafından Bizim Tariflere iletilen ve/veya Bizim Tarifler üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Bizim Tarifler, Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

Bizim Tarifler, işbu Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde onayları almak suretiyle e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Bizim Tarifler’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve Pazar araştırmaları yapmak için Bizim Tarifler’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

Bizim Tarifler’de bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org ve http://www.aboutcookies.org adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

Bizim Tarifler’i ziyaretiniz esnasında ip adresiniz ve tarayıcınızın sağladığı sair genel veriler Bizim Tarifler tarafından anonim olarak kaydedilmektedir.

Bizim Tarifler site istatistiklerinin kaydedilmesi için Google Analytics ve Yandex Metrica teknolojisini kullanmaktadır.

Kullanıcıların Bizim Tarifler’e yükledikleri profil fotoğrafları, kapak fotoğrafları, tarif fotoğrafları vb. bütün fotoğraf/video/görseller arama motorlarında gözükebilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bizim Tarifler, Üyelerle ilgili bilgileri işbu Sözleşme ve işbu Sözleşmenin eklerinden biri ve ayrılmaz bir parçası olan EK-1’deki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki Bilgilendirme Metni kapsamında kullanabilir.

Üye, kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından girilen veya Bizim Tarifleri kullanımı esnasında toplanan, üretilen, türetilen verileri Bizim Tarifler tarafından sitenin veya mobil uygulamanın fonksiyonlarının kullandırılması ve Gizlilik Politikasında ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle Bizim Tarifler sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Bizim Tarifler’in sunduğu hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://bizimtarifler.com/kvkk sayfası ziyaret edilmelidir. Bizim Tarifler Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metninde ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Bizim Tarifler’de yayımlandığı an yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Bizim Tarifler’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

Üye, Bizim Tarifler dâhilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üyenin veya Bizim Tariflerin ifşa ettiği amaca uygun olarak kullanmakla yükümlü olup elde ettiği diğer Üyelere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından, KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Bizim Tarifler’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Bizim Tarifler üyeliği ve/veya yayımladığı tarifler nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için Bizim Tarifler’in herhangi bir dahilinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı Bizim Tarifler’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta Google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeks sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Ticari elektronik ileti iznine onay vermiş olan Üyeler, Bizim Tarifler’e üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları ve bilahare muhtelif suretler ile verecekleri iletişim adreslerine (mail adresi ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmeleri, gerek çeşitli ürün/hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. ve Yıldız Grubu Şirketleri tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerinin (isim, mail adresi v.b.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkeler ile kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından, yasal azami süre aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki/dijital ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı/paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği; veri sahipleri olarak kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramaları halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almaları ve taleplerde bulunabilmeleri amacıyla mağaza içerisindeki yetkili kişiler aracılığı ile veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde yer alan diğer yöntemlerle (kanuna uygun olan kanallardan ve kanuni usulünce) Veri Sorumlusu Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.’ye ilgili kanuna uygun olarak başvurabilecekleri ve Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.’ye kanunen uygun işlemin yapılacağı; bunların yanında diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilmelerinin yanında konuya ilişkin vazgeçme bildirimini her zaman gerçekleştirebilirler.