Hikayeli Yemekler: Nar

image_rounded Hikayeli Yemekler
14 Ekim 2021

Hikayeli Yemekler: Nar ornament
14 Ekim 2021

Bugün şifa deposu olan narın tarihte edindiği yeri ve taşıdığı mesajları inceleyeceğiz. Mitolojide nar; bereketi, doğumu ve kadınlığı güçlü bir şekilde sembolize etmektedir. Bu, pek çok meyvede çekirdek meyvenin ortasında sınırlı sayıda saklıyken narda birden fazla olmasına dayanır. Yine bu nedenle nar, bereketin ve bir neslin devamlılığını ifade ediyor. İlginçtir ki, mitolojide mevsimlerin oluşumu da narlara dayanmaktadır.

Yunan mitolojisinde nar Hades ile ilgili bölümde geçer. Hades, bereket tanrıçası Demeter’in kızı Persephone’yi kaçırır ve geri dönmesini engellemek için ona bir nar hediye eder. Hades’in kendisine uzattığı narı yiyen Persephone’nin, yediği nar tanelerinin sayısı süresince yeraltında kalmak zorundadır. Persephone sadece dört adet nar tanesi yer ve böylece yılın dört ayı Hades’in yanında kalmaya mahkum olur. Hikayeye göre Demeter kızından uzak kaldığı dört ay boyunca üzüntüsünden bereket dağıtmayı bırakır ve böylece kış ayları oluşur. Dört ay boyunca toprak küser, ekinler boy atmaz ve kıtlık yaşanmaya başlar. Persephone 12 nar tanesi yeseydi, bütün bir yıl boyunca kıtlık olurdu.

Narın mitolojide bilinen diğer bir özelliğiyse; cennet meyvesi, yaşam ağacı, sonsuz yaşam inanışlarıyla kutsallık kazanmış olmasıdır. Nar, ortaya çıktığı ilk zamanlar, faydalarından çok cennet yiyeceği olduğu için popülerdi. Hatta eski Mısırlılar da narın dünyanın ilk meyvesi olduğuna inanırlardı. Nar, Farsça’da “ateş, kırmızı ” anlamına gelir. Gen merkezi ve yayılış yerlerinden biri de İran’dır. Eski Mısırlılar narın “Dünyanın ilk meyvesi” olduğuna inanırlardı.

Ülkemizin önemli antik kentlerinden biri olan Side’nin antik çağdaki anlamı “Nar”dır. Antik mitolojide nar Tanrıça Hera’ya adanmıştır. Eski çağlardan beri bilinen ve tüketilen nar, Eski Yunan mitolojisinde Afrodit’in de kutsal meyvesidir. Nar meyvesi, sahip olduğu çok sayıda tohum ve kırmızı rengiyle, kadının üretkenliğini ve bekaretin evlilikte kaybedilmesini sembolize eder. Antik kültürler için kadınlığı en güçlü temsil eden meyvedir.

Müslümanlıkta ise cennet meyvelerinden biri olarak kabul edilen nar, bereketi ve verimliliği sembolize eder. Ayrıca İslam inancında nar yiyen insanların kin, nefret ve düşmanlık gibi kötülüklerden uzak olacağı düşünülür. Yahudi inancında ise nar, Kral Süleyman’ın sarayının sütunlarını süslerdi. Yahudi inancında narın kutsal sayılmasının nedeni narın 613 tanesinin olduğunun düşünülmesi, Tevratın da 613 emrinin bulunmasıdır.